Visie Buitenkaag biedt mogelijkheden voor leefbaarheid en recreatie

Gepubliceerd op: woensdag 10 februari 2021 | 11:46

De gemeente Haarlemmermeer heeft na overleg met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen een concept Visie Buitenkaag 2040 opgesteld. Met deze visie wil de gemeente ruimte bieden voor andere functies in het glastuinbouwgebied en meer recreatie en toerisme mogelijk maken. Om de parkeerproblemen in het dorp op te lossen, komt er een nieuw parkeerterrein.

Buitenkaag is een dorp met veel kwaliteiten: de dorpskern en de karakteristieke polderlinten, de Ringdijk en Ringvaart, de Hoofdvaart en het gemaal De Leeghwater. De leefbaarheid van het dorp staat echter onder druk. De gemeente wil Buitenkaag kansen bieden voor het verbeteren van de vitaliteit van het dorp. Daarom is in samenspraak met het dorp gewerkt aan een Visie Buitenkaag 2040. Die is nu in concept klaar. Wethouder Ruimtelijke Ordening Mariëtte Sedee: "Ik ben heel blij met deze visie, dit biedt veel kansen voor Buitenkaag vooral op het gebied van waterrecreatie."

Recreatie en toerisme
Op termijn zal Buitenkaag geen toekomstbestendig glastuinbouwconcentratiegebied meer zijn. De afgelopen jaren zijn bij de gemeente verschillende verzoeken binnengekomen om hier andere functies dan glastuinbouw mogelijk te maken. Buitenkaag is prachtig gelegen aan de Kagerplassen, in het zuidelijkste puntje van Noord-Holland. Dit geeft volop kansen voor recreatieve en toeristische voorzieningen. De gemeente zet dan ook in op het ontwikkelen van Buitenkaag tot een recreatief dorp, en het versterken van de Ringdijk en het dorpse karakter. 

Recreatieboulevard
Een van de wensen vanuit het dorp is een recreatieboulevard en een groene inrichting van het openbaar gebied rond gemaal De Leeghwater. Ook zijn diverse initiatieven ingediend voor woningbouw en watergebonden bedrijvigheid in het glastuinbouwgebied. De concept Visie Buitenkaag vormt het toetsingskader voor deze plannen en toekomstige initiatieven. De nieuwe ruimtelijke structuur bestaat uit een groenblauwe structuur (water en groen) en een verkeerstructuur. Deze vormen een nieuw raamwerk waarbinnen bestaande plannen en nieuwe initiatieven kunnen worden uitgewerkt. 

Wethouder Sedee:
"De gemeente heeft een ruimtelijk kader uitgezet. De ondernemers kunnen met ideeën en plannen komen en daarin kunnen wij ze als gemeente faciliteren. We hopen dat er bedrijvigheid ontstaat. Bijvoorbeeld bootjesverhuur, een zeilschool of een kanovereniging. Maar ook kleinschalige verblijven zijn mogelijk, zoals bungalows, B&B ’s en wie weet nog een horecagelegenheid."

Parkeer- en verkeersoverlast
In Buitenkaag is nu veel parkeer- en verkeersoverlast vanwege jachtbouwer Royal van Lent Shipyard. Aangezien dit bedrijf alleen bereikbaar is via de veerpont tussen Buitenkaag en Kaag, parkeren de werknemers in Buitenkaag. Tijdens het visietraject is een toekomstbestendige parkeerlocatie gevonden in het glastuinbouwgebied. Dit parkeerterrein krijgt een nieuwe ontsluitingsweg op de Hoofdweg. Hier zal ook het bestaande parkeerterrein van Royal Van Lent Shipyard op aangesloten worden, waardoor deze niet meer via de Leidsemeerstraat ontsloten wordt. Op die manier wordt de verkeersoverlast in het dorp teruggedrongen. 

In de zomer 2021 wordt de definitieve visie vastgesteld. 

Meer informatie ook te vinden op de website van de gemeente Haarlemmermeer/buitenkaag

Haarlemmermeer Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Haarlemmermeer Business Plaza biedt alle ondernemers uit de regio Haarlemmermeer een uniek platform om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL