Actieplan voor toekomst dorpscentrum Nieuw-Vennep

Gepubliceerd op: woensdag 08 april 2020 | 11:07

De gemeenteraad vroeg eind 2019 om ‘Regie op de Nieuwe Kom’ in Nieuw-Vennep. De ontwikkelingen in het dorpscentrum lagen door omstandigheden grotendeels stil. En er was ongerustheid bij inwoners over hoe het centrum erbij ligt, met name de Venneperstraat en omgeving. Wethouder Mieke Booij pakte deze signalen op en gaf opdracht om een overleg met alle betrokken partijen te organiseren en samen een plan voor de toekomst te maken.

Op dinsdag 25 februari vond dit gesprek plaats. Grondeigenaren, vertegenwoordigers van ondernemers en de dorpsraad en de gemeente zaten samen aan tafel. Met als voornaamste doel: bijdragen aan een vitaal, leefbaar en levendig centrum waar de Vennepers trots op kunnen zijn. En om samen te kijken wat iedereen kan bijdragen om dit doel te bereiken.

Gezamenlijke oplossing
De belangrijkste conclusie van het overleg was, dat alle partijen graag door willen met de ontwikkeling van het gebied. En een gezamenlijke oplossing voor de leegstand van winkels en dichtgetimmerde panden willen. Hiervoor is een actielijst gemaakt. Waarvan een groot deel van de punten dit jaar nog gerealiseerd wordt. Door de coronacrisis kunnen we nog niet met zekerheid zeggen, wat wanneer gaat plaatsvinden.  

De gemeente heeft een gedeelte van De Doorbraak tijdelijk ingericht met betonplaten om parkeren mogelijk te maken voor het medisch centrum en bewoners. Ook wordt een deel van de openbare ruimte van De Doorbaak nog voor de zomer definitief ingericht. Voor een locatie tussen de Venneperstraat en Poststraat is de gemeente in een vergevorderd stadium met de eigenaren voor een plan met winkels en woningen. De hoop is dat er voor de zomer een haalbaar plan ligt. Ook voor de locaties van het Marktgebouw en Harmonieplein is de gemeente bezig met nieuwe plannen.

Iedereen doet mee 
Eigenaren, ondernemers en dorpsraad: iedereen doet mee. De dorpsraad zelf gaat op korte termijn een of meer lege etalages vullen met een fotocollage. Doel is daarmee de aanblik en de leefbaarheid te verbeteren. Alle eigenaren gaan iets doen om de uitstraling van de omgeving te verbeteren. Banieren ophangen, verven, schoonmaken, betere wegwijzers, bloembakken plaatsen en kerstverlichting voor het einde van het jaar. Een gezamenlijke aanpak is de sleutel tot succes.

Haarlemmermeer Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Haarlemmermeer Business Plaza biedt alle ondernemers uit de regio Haarlemmermeer een uniek platform om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL