Sterke opleving economie Haarlemmermeer in 2021

Gepubliceerd op: woensdag 23 maart 2022 | 11:37
De economie van Haarlemmermeer is in 2021 flink gegroeid in vergelijking met het jaar ervoor. In het tweede en derde kwartaal groeide deze met 17 procent. In het laatste kwartaal steeg dat percentage zelfs naar 19 procent. Het Bruto Regionaal Product (BRP) van Haarlemmermeer steeg in 2021 met 9 procent het hardst van alle gemeenten in Nederland.

Meer goed nieuws 
Dit is te lezen in de brief die het college van B&W vorige week naar de gemeenteraad stuurde. Daarin wordt de raad niet alleen geïnformeerd over de ontwikkeling van de economie in Haarlemmermeer maar ook van de werkgelegenheid en de detailhandel in 2021. Ook daarover was goed nieuws te melden. Want ook de arbeidsmarkt in Haarlemmermeer heeft zich in 2021 hersteld. Het aantal WW-uitkeringen daalde met maar liefst 30 procent terwijl het aantal inwoners met een bijstandsuitkering met 5 procent afnam. Op Schiphol trok het aantal passagiers weer aan. Zowel het aantal passagiers als passagiersvluchten steeg met 20 procent.  

Online
Het koopgedrag in de gemeente lijkt tijdens de coronapandemie meer te zijn verschoven naar online, zo blijkt uit het koopstromenonderzoek Haarlemmermeer 2021. Inwoners van Haarlemmermeer weken voor hun dagelijkse boodschappen, recreatieve bestedingen (kleding, schoenen) en zogenaamde doelgerichte bestedingen (woninginrichting, doe het zelf, elektronica) vaker uit naar de online winkels. Klik op deze link voor meer over het koopgedrag in Haarlemmermeer. 

Nog geen volledig herstel
Ondanks de optimistische cijfers is de economie in Haarlemmermeer nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. Het BRP van Haarlemmermeer ligt, ondanks de opleving, nog steeds 12 procent lager dan in 2019. En ondanks een stijging van 20 procent ligt het aantal passagiers en passagiersvluchten op Schiphol nog maar op de helft van het niveau voor corona. Dat lagere aantal heeft invloed op het aantal bezoekers wat Haarlemmermeer aandoet en dus op de bezetting van de hotels in de gemeente. Die kampten in 2021 nog steeds met een bezetting van gemiddeld 29 procent. 

Luchtvaart 
De voornaamste reden waarom de cijfers in Haarlemmermeer nog steeds niet onder het niveau van voor de coronacrisis liggen, is het grote aandeel van de luchtvaart en aanverwante bedrijven en diensten in de economie van de gemeente. Doordat de coronamaatregelen ook in 2021 nog deels van kracht waren, konden deze sectoren, en ook de detailhandel, in 2021 slechts deels herstellen. Dat maakte dat, zoals in de meeste andere gemeenten wel gebeurde, de Haarlemmermeerse economie niet volledig kon herstellen.

Minder afhankelijk worden
De hoge groeicijfers van de laatste drie kwartalen van 2021 laten zien dat Haarlemmermeer als geen andere gemeente profiteert van de economische opleving na corona. Ook is flink ingezet op meer economische diversiteit om de gemeente minder afhankelijk te laten zijn van Schiphol. Dat dit beleid zijn vruchten af begint te werpen is te zien in het aantal internationale bedrijven uit de andere sectoren die zich in 2021 in de gemeente vestigden. Vijftien bedrijven kwamen uit de sectoren ICT, life sciences & health, consumer goods en zakelijke dienstverlening en zes bedrijven uit het transport en de logistiek. 

Toekomst
Er is een aantal factoren die een verdere opleving van de economie van Haarlemmermeer kunnen stoppen en waar de gemeente weinig tot geen invloed op kan uitoefenen. Zoals de toekomstige ontwikkeling van de luchtvaart die, ondanks het aantrekken van meer diverse bedrijven, een belangrijk aandeel in de Haarlemmermeerse economie houdt. De ontwikkeling van de economie is daarom nog steeds nauw verbonden met de ontwikkeling van de luchtvaart. Door de oorlog in Oekraïne hebben we te maken met hoge energieprijzen. Onzeker is hoe lang deze prijsstijging zal aanhouden, hoe deze doorsijpelt in verschillende sectoren en wat dat voor de koopkracht gaat betekenen. En dan is er nog een derde belangrijke onzekere factor. Steeds meer bedrijven in de gemeente hebben last van de enorme krapte op de arbeidsmarkt. Als deze krapte doorzet dan kan de dienstverlening in een groot aantal sectoren zo gehinderd worden dat dit negatieve gevolgen heeft voor de economie.

Kortom, dankzij de cijfers van 2021 is de blik naar voren voorzichtig optimistisch.

Haarlemmermeer Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Haarlemmermeer Business Plaza biedt alle ondernemers uit de regio Haarlemmermeer een uniek platform om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL