Skip to main content

Subsidieregeling voor verduurzaming mkb aangepast en weer open

Gepubliceerd op: woensdag 05 april 2023 | 9:01

Mkb-ondernemers kunnen vanaf 1 april weer subsidie aanvragen om hun bedrijf te verduurzamen. De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) van vorig jaar is aangepast op punten die de kwaliteit van de adviezen en ondersteuning verbeteren. Mkb'ers worden hierdoor beter geholpen en oneigenlijk gebruik van de regeling wordt zoveel mogelijk voorkomen.

Met subsidie uit de SVM-regeling kunnen mkb-ondernemers besparen op energiekosten door met advies en ondersteuning te verduurzamen. Veel verduurzamingsmaatregelen verdienen zich in de praktijk snel terug. De regeling sloot vorig jaar tijdelijk na signalen van mkb'ers over oneigenlijk gebruik door enkele partijen. De regeling is nu aangepast en weer open voor aanvragen.

Aanpassingen
De aanpassingen gaan om de volgende punten:

  • De energieadviseur die de mkb'er helpt, moet tenminste 2 jaar ervaring hebben met het adviseren van mkb-ondernemers over energiebesparing en verduurzaming. De adviseur moet dit aantonen.
  • De jaarafrekening van de energieleverancier is nu een verplichte bijlage bij de aanvraag.
  • De eisen aan het advies zijn aangescherpt.
  • De ondernemer verklaart nu schriftelijk dat hij op de hoogte is gesteld van de subsidievoorwaarden.

Advies en ondersteuning
Met de SVM kunnen mkb-ondernemers een vergoeding krijgen voor de inhuur van een energieadviseur voor een energieadvies op maat én voor hulp bij het uitvoeren van het advies. Naast een besparing op de energiekosten, dragen mkb-ondernemers die verduurzamen bij aan een beter klimaat. De regeling is open voor aanvragen vanaf 1 april 2023 tot 30 september 2023, 17:00 uur. Het beschikbare budget is € 14,4 miljoen.